Nedenstående artikel kan indeholde betalte links

Børnepenge

Børnepenge, også kendt som børne- og ungeydelse, er en økonomisk støtte, der gives til familier med børn i Danmark. Formålet med børnepenge er at hjælpe med at dække nogle af udgifterne forbundet med at opdrage børn og sikre deres trivsel.

Børnepenge udbetales

Børneydelsen bliver udbetalt første gang i kvartalet efter, du er blevet forælder, når du har registreret forældremyndighed over dit barn.

For eksempel, hvis du bliver forælder den 31. marts, vil du få børneydelsen udbetalt første gang den 20. april.

Her er tidsperioderne og udbetalingsdatoerne for børneydelsen:

 • Hvis dit barn er født mellem 1. januar og 31. marts, bliver børneydelsen udbetalt den 20. april.
 • Hvis dit barn er født mellem 1. april og 30. juni, bliver børneydelsen udbetalt den 20. juli.
 • Hvis dit barn er født mellem 1. juli og 30. september, bliver børneydelsen udbetalt den 20. oktober.
 • Hvis dit barn er født mellem 1. oktober og 31. december, bliver børneydelsen udbetalt den 20. januar.

Hvornår får man børnepenge: 

 • 20. januar
 • 20. april
 • 20. juli
 • 20. oktober

Hvis en af disse udbetalingsdatoer falder på en helligdag eller i weekenden, vil pengene blive udbetalt på hverdagen før.

Ungeydelsen bliver udbetalt den 20. i hver måned til unge mellem 15 og 18 år.

Ungeydelsen bliver udbetalt indtil den dag, hvor dit barn fylder 18 år. I den måned, hvor barnet fylder 18 år, kan beløbet være mindre. For eksempel, hvis dit barn fylder 18 år den 22. juli, vil den sidste udbetaling være den 20. juli, og beløbet vil svare til perioden fra den 1. juli til den 22. juli.

Hvis du har informeret Udbetaling Danmark om ændringer i udbetalingen af børne- og ungeydelsen, vil ændringen først træde i kraft fra næste kvartal for børneydelse og næste måned for ungeydelse.

For eksempel, hvis den anden forælder har overdraget sin børneydelse til dig den 10. januar, vil ændringen først gælde fra det efterfølgende kvartal, hvilket betyder udbetalingen af børneydelse den 20. april.

Børnepenge sats

Hvor meget får man i børnepenge? Ydelsen varierer afhængigt af barnets alder.

 • For børn i alderen 0-2 år er beløbet i 2023 4.746 kr. per kvartal, hvilket svarer til 2.373 kr. for hver forælder.
 • For børn i alderen 3-6 år er beløbet 3.756 kr. per kvartal, hvilket svarer til 1.878 kr. for hver forælder.
 • For børn i alderen 7-14 år er beløbet 2.955 kr. per kvartal, hvilket svarer til 1.478 kr. for hver forælder.

Når barnet når teenageårene, mellem 15-17 år, ændres støtten til ungeydelse, hvor beløbet er 985 kr. pr. måned eller 493 kr. for hver forælder.

OBS: Det er vigtigt at bemærke, at børnepenge kan blive reduceret baseret på den enkelte forælders indkomst. Hvis ens topskattegrundlag overstiger en bestemt grænse (topskattegrundlag over 852.600 kr. i 2023), vil beløbet for den enkelte forælders halvdel af børne- og ungeydelsen blive nedsat. Den anden forælders indkomst påvirker ikke den enkelte forælders halvdel af beløbet.

Betingelser for udbetaling af børnepenge

For at modtage børnepenge skal visse betingelser være opfyldt. Forældremyndighed over barnet, barnets alder, ophold i Danmark og fuld skattepligt i Danmark er nogle af de kriterier, der skal opfyldes.

Der er også krav til forældrenes bopæl og beskæftigelse, hvor man normalt skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år eller mindst 2 år, hvis man har modtaget børne- og ungeydelse før 1. januar 2018.

Der kan være tilfælde, hvor børne- og ungeydelsen midlertidigt stoppes. Dette kan ske, hvis kommunen træffer afgørelse om, at der er overtrædelser af visse betingelser, f.eks. forældrepålægget ikke overholdes, barnet ikke deltager i sprogstimuleringsprogrammer eller uddannelses- og aktivitetspligten for 15-17-årige ikke overholdes. I sådanne tilfælde vil Udbetaling Danmark sende et brev med meddelelse om stop af børne- og ungeydelsen.

Hvis der er ændringer i udbetalingen af børne- og ungeydelsen, skal disse oplysninger meddeles til Udbetaling Danmark. Ændringer vil normalt træde i kraft fra næste kvartal for børneydelse og næste måned for ungeydelse.

Nye regler 2022

Det er vigtigt at være opmærksom på, at reglerne for udbetaling af børne- og ungeydelse blev ændret den 1. januar 2022. Tidligere blev ydelsen som udgangspunkt kun udbetalt til barnets mor.

De nye regler sikrer, at begge forældre får en halvdel hver, hvis de har fælles forældremyndighed. Hvis forældrene bor hver for sig, kan de ændre, hvordan ydelsen fordeles mellem dem.

Enten kan den ene forælder modtage hele beløbet, eller de kan vælge at få en halvdel hver. Det er dog ikke muligt at fordele børne- og ungeydelsen på andre måder, som f.eks. 70/30.

Hvis der opstår spørgsmål eller behov for yderligere information, er det muligt at kontakte Udbetaling Danmark. Der er også mulighed for at klage over afgørelser vedrørende børne- og ungeydelse, og der findes en fast procedure for behandling af klager.

Det er også vigtigt at være opmærksom på muligheden for at rapportere mistanke om misbrug eller svig i forbindelse med ydelser fra Udbetaling Danmark. Hvis man har mistanke om, at en person snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan man informere Udbetaling Danmark via Borger.dk.

Børnepenge spiller en vigtig rolle i at støtte familier med børn og sikre, at de får den nødvendige økonomiske støtte til at opfostre deres børn på en sund og tryg måde.

Rul til toppen